Ekonomisk styrning för jämställdhet

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

BRANDTAL

a)  Vad är vi värda? Om feministisk ekonomi
Emma Holten
, aktivist och konsult
Hur värderas kvinnors och mäns betalda och obetalda arbete? Hur påverkar det prioriteringar i politiken, ekonomin och samhället?

b) Upphandling som bidrar till jämställda företag
Fredrik Tamm
, koncernchef, Public Insight
Vilken potential har offentlig sektor att genom upphandling driva på utvecklingen för jämställda löner och styrelser i näringslivet? Hur får vi fler att ställa jämställdhetskrav i upphandlingen av produkter och tjänster?

Fler medverkande tillkommer.