Finans- och penningpolitikens påverkan på jämställdheten

SEMINARIUM 

Kvinnor drabbas ofta hårdare än män i ekonomiska kriser. Därför är det viktigt att de finans- och penningpolitiska åtgärder som vidtas för att minska skadeverkningarna av lågkonjunktur och inflation utformas på ett sätt som inte ökar den ekonomiska klyftan mellan könen ytterligare. Hur har de senaste årens reformer, så som höjd styrränta och subventionerade el- och drivmedelspriser, påverkat jämställdheten? På Forum Jämställdhet presenteras en ny rapport som djupdyker i finans- och penningpolitikens påverkan på kvinnors liv och ekonomi samt jämställdheten i samhället.  

MEDVERKANDE: 
Anne Boschini, professor nationalekonomi, Stockholms universitet 
Beatrice Nordling, chefsekonom, Sveriges Kvinnoorganisationer 
 
FLER MEDVERKANDE TILLKOMMER.