30. Fördjupning: Hållbara och jämställda pensioner i Norden

Mål 1 Ingen fattigdom
SEMINARIUM (Passet hålls på engelska)

I de nordiska länderna har kvinnor hög sysselsättningsgrad till följd av viktiga reformer som betald föräldraledighet och allmän barnomsorg. Ändå har kvinnor lägre livsinkomst och lägre pension jämfört med män. Pensionsgapet varierar mellan omkring 5 procent på Island och nära 30 procent i Sverige. Vad behöver göras för att säkra långsiktigt hållbara och jämställda pensioner i Norden? Vad kan länderna lära av varandra? Sveriges Kvinnoorganisationer släpper en ny rapport om jämställda pensioner i Norden som kommenteras av experter och beslutsfattare. 

MEDVERKANDE:
Elin Halvorsen, forskare, statistisk sentralbyrå Norge
Agneta Stark, docent i företagsekonomi 
Jenny Andersson, sakkunnig arbetsmarknad- och socialförsäkringar, Sveriges Kvinnoorganisationer
Tove Birgitte Foxman, chefsekonom, PensionDanmark
MODERATOR: Gertrud Åström, jämställdhetsexpert 

Fler medverkande tillkommer.


Event Timeslots (1)

Seminarium
-
Seminarium (engelska)
forumjam_adm forumjam_adm