Från könsuppdelad statistik till jämställdhetsanalys

METODVERKSTAD

SCB visar hur du kan hitta statistik som hjälper dig förstå orsaker till och konsekvenser av olika jämställdhetsproblem samt hur statistiken kan analyseras och presenteras på ett överskådligt sätt. I den här metodverkstaden presenteras en ny digital handledning som ger ett praktiskt stöd i arbetet med att använda könsuppdelad statistik inom jämställdhetsintegrering. Passet vänder sig till dig som är ny i arbetet med jämställdhetsstatistik och analys eller vill fräscha upp minnet.

MEDVERKANDE: Helena Löf, utredare jämställdhetsstatistik, Statistiska centralbyrån (SCB)