22. Grundkurs i jämställdhets- och hållbarhetsstatistik

Mål 16, Fredliga och inkluderande samhällen, Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap
METODVERKSTAD (föranmälan krävs)

Föranmälan öppnar 16 januari

SCB visar hur du kan hitta statistik som hjälper dig förstå orsaker till och konsekvenser av olika jämställdhetsproblem samt hur statistiken kan bearbetas och presenteras på ett överskådligt sätt. Du får även lära dig att använda SCB:s Agenda 2030 portal där indikatorer för utvecklingen mot de globala målen har samlats. Grundkursen vänder sig till dig som inte har arbetat med jämställdhets- och hållbarhetsstatistik tidigare eller vill fräscha upp minnet. 

MEDVERKANDE:
Helena Löf, utredare jämställdhetsstatistik, Statistiska centralbyrån (SCB)


Event Timeslots (1)

Metodverkstad
-
Metodverkstad
forumjam_adm forumjam_adm