6. Helhetsperspektiv på flickors och pojkars uppväxtvillkor

Mål 1 Ingen fattigdom, Mål 4 God utbildning, Mål 10 Minskad ojämlikhet
SEMINARIUM

Kriminalitet, ohälsa, ofullständig skolgång och sociala klyftor bland barn och unga skadar individer och samhället. För att det förebyggande arbetet ska lyckas krävs ett genomgående jämställdhetsperspektiv, men hur går det till? Länsstyrelsen i Skåne har kartlagt ungas uppväxtvillkor i länet. Här presenteras deras metoder, analyser och exempel på hur kommuner kan arbeta för mer jämlika och jämställda uppväxtvillkor

MEDVERKANDE:
Erika Hjelm, folkhälsostrateg, Länsstyrelsen Skåne
Ida Rosengren, utvecklingsstrateg, Länsstyrelsen Skåne

Event Timeslots (1)

Seminarium
-
Kortseminarium
forumjam_adm forumjam_adm