20. Historien visar vägen

BRANDTAL
Tid: 10.00–11.00
Lokal: Lars Lerin

Mål 5 Jämställdhet, Mål 10 Minskad ojämlikhet

a) Kvinnokonventionen – ett revolutionerande verktyg för kvinnors rättigheter
Gertrud Åström, senior jämställdhetsexpert
Kvinnokonventionen var banbrytande när den antogs av FN 1979 och är fortsatt en av de mest långtgående överenskommelser som slutits om kvinnors och flickors rättigheter. Hur kan den användas som verktyg i jämställdhetsarbetet på nationell, regional och lokal nivå?

b) Styvsystrar – så betraktas kvinnor med funktionsnedsättning
Margareta Persson, författare
Att vara kvinna med funktionsnedsättning innebär ett dubbelt förtryck. Vilka fördomar har kvinnor mötts av genom historien, och hur ser det ut idag?

c) Hur gick det till när Sverige som första land förbjöd sexköp? 
Hanna Olsson
, författare och Saga Brodersen, styrelseledamot, Inte Din Hora
Prostitutionsutredningen från 1977 banade väg för ett paradigmskifte i synen på prostitution i Sverige som blev först i världen med att införa en sexköpslag. Vilka var de viktiga stegen i arbetet? Vad behövs göras framåt för att avskaffa prostitutionssystemet? 

KONFRENCIER: Susannah Sjöberg, ordförande, Sveriges Kvinnoorganisationer

Event Timeslots (2)

Brandtal
-
Brandtal
forumjam_adm forumjam_adm

Dag 2
-
Brandtal
forumjam_adm forumjam_adm