25. Hur mår kvinnor och män?

Mål 3 Hälsa och välbefinnande
PARTNERS PASS

Psykisk ohälsa är ett växande samhällsproblem och unga kvinnor är värst drabbade. Betydligt fler kvinnor än män är också sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Samtidigt är män överrepresenterade vad gäller suicid och pojkars och mäns psykiska hälsa riskerar att inte fångas upp. Skillnaderna beror på olika normer och förväntningar i samhället kopplade till kön. Ta del av resultaten av Jämställdhetsmyndighetens senaste undersökning med efterföljande kommentarer om hur resultaten kan användas i nästa nationella strategi för psykisk hälsa och suicidprevention.

MEDVERKANDE:
Sara Andersson, senior utredare, Jämställdhetsmyndigheten
Lars-Gunnar Engström, senior utredare, Jämställdhetsmyndigheten
Sara Holsbrink, utredare, Folkhälsomyndigheten

Fler medverkande tillkommer


Event Timeslots (1)

Seminarium
-
Seminarium
forumjam_adm forumjam_adm