9. Utförsäljningen av våldsutsatta kvinnor – en jämförelse av kvinnofridsarbetet i Norden

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen
PARTNERS PASS (passet hålls på engelska)

De nordiska länderna har gjort olika vägval i arbetet mot mäns våld mot kvinnor, alltifrån privatisering till ökat statligt ansvar. I detta seminarium ger vi en bild av nuläget i de nordiska länderna och samtalar med experter som sett kvinnofridsarbetet utvecklas med olika politiska förutsättningar. Vilka vägval har varit avgörande? Får kvinnor det stöd och skydd de har rätt till? Finns det en fri kvinnojoursrörelse kvar i Nordens alla länder? Välkomna till ett samtal som tar avstamp i nutiden för att undersöka hur vi kan nå visionen om ett jämställt Norden fritt från våld.

MEDVERKANDE:
Ane Fossum, chef, Krisesentersekretariatet, Norge
Sari Laaksonen, utvecklingsdirektör, Förbundet för Mödra- och skyddshem, Finland
MODERATOR: Olga Persson, förbundsordförande, Unizon

Fler medverkande tillkommer

Event Timeslots (1)

Seminarium
-
Seminarium (engelska)
forumjam_adm forumjam_adm