32. Jämställd hälsa

Mål 3 Hälsa och välbefinnande
BRANDTAL

I Forum Jämställdhets brandtalsspår blandas korta och slagkraftiga föreläsningar om brännande frågor.

a) Hur många kvinnor som gått in i väggen har ADHD?  
Kan en del av överrepresentationen av utbrändhet bland flickor och kvinnor förklaras med underdiagnostisering av ADHD? Kan vi minska stress genom att bli bättre på att upptäcka och stötta flickor och kvinnor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?
Lotta Borg Skoglund, överläkare och docent i psykiatri

b) Går det att behandla våldsutövande män?
Allt mer resurser satsas på att behandla män som utövat våld mot kvinnor. Vad säger dem som arbetar i socialtjänsten? Vad är, enligt dem, målet med behandlingen och vad fungerar?
Mira Sörmark, doktorand, Institutionen för socialt arbete, Stockholms Universitet

c) Kvinnor med drogproblematik får inte den vård de har rätt till
Kvinnor som har levt, eller lever med drogproblematik löper stor risk att bli utsatta för våld, sexuellt våld eller hot om dessa. Hur kan vi säkerställa hälsan, säkerheten och en kvalitativ vård för kvinnorna?
Lotten Sunna, ordförande, #utanskyddsnät

KONFERENCIER: Malpuri Groth, vd, Forum Jämställdhet


Event Timeslots (1)

Brandtal
-
Brandtal
forumjam_adm forumjam_adm