40. Jämställd LSS-handläggning

Mål 10 Minskad ojämlikhet
METODVERKSTAD (föranmälan krävs)

Föranmälan öppnar 16 januari

I Örebro kommun framkom 2012 att kvinnor och män, och flickor och pojkar med funktionsnedsättning fick olika typer och omfattning av LSS-insatser. Sedan 2017 har kommunen standardiserat och jämställdhetsintegrerat LSS-handläggningen för att säkerställa att normer och stereotyper inte påverkar bedömningarna. I den här metodverkstaden delar kommunen med sig av sina metoder för en mer jämställd och rättssäker biståndsbedömning för personer med funktionsnedsättning.

MEDVERKANDE:
Hanna Sahlqvist, biträdande enhetschef, Örebro kommun
Sofia Fransson, LSS/SoL- handläggare, Örebro kommun


Event Timeslots (1)

Metodverkstad
-
Metodverkstad
forumjam_adm forumjam_adm