25. Jämställd teknisk utveckling och digitalisering

BRANDTAL
Tid: 11.15–12.15
Lokal: Lars Lerin

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, Mål 11 Hållbara städer och samhällen, Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

a) AI – möjligheter och fallgropar för jämställdheten  
Paulina Modlitba, investerare, innovationskonsult och styrelseledamot 
Hur påverkas kvinnors och mäns arbetsliv av artificiell intelligens (AI)? Vad kännetecknar den könsbaserade digitala utsattheten? Vilka risker finns med bias i bakomliggande data? Vilka möjligheter finns med AI att istället bidra till jämställdhet? 

b) Åldersskydd på porrsajter i Frankrike
Passet hålls på engelska
Olivier Dussutour, vd, Nexus och Nathalia Guaje, sakkunnig, Sveriges Kvinnoorganisationer
Exponeringen för våldsam och kvinnoförnedrande porr kryper längre ner i åldrarna. Är det möjligt att begränsa barns tillgång till pornografi på ett säkert sätt som inte kränker den personliga integriteten? Hur ser de tekniska lösningar som tagits fram i Frankrike ut?

b) Jämställdhet som nyckel i den gröna omställningen
Lena Abrahamsson
, professor, Luleå tekniska universitet
Vad innebär digitaliseringen för jämställdheten i industrin? Hur kan jämställdhetsperspektivet bidra till att organisationer och samhällen lyckas med den gröna omställningen?

KONFERENCIER: Lisa Bjurwald, journalist och författare

Event Timeslots (2)

Brandtal
-
Brandtal
forumjam_adm forumjam_adm

Dag 2
-
Brandtal
forumjam_adm forumjam_adm