8. Jämställd vård och hälsa för alla

PLENUMPASS
Tid: 14.15–15.15
Lokal: Sola

Mål 3 God hälsa och välbefinnande

Har alla kvinnor lika tillgång till god mödra- och förlossningsvård? Får kvinnor och män ta del av likvärdig kvalitativ vård utifrån sina lika och olika behov? Vad görs för att sluta vård- och hälsoklyftan mellan könen, till exempel när det gäller mäns ökade risk för suicid? Välkommen till en halvtidsavstämning för Agenda 2030:s mål om god hälsa och välbefinnande! Vi lyssnar till vad forskningen säger och fördjupar oss i utmaningar och lösningar inom området jämställd vård och hälsa.

MEDVERKANDE:
Anke Samulowitz, doktor medicinsk vetenskap, Kunskapscentrum för jämlik vård
Cecilia Tegelberg, suicidpreventionsamordnare, Region Dalarna
Susanne Åhlund, utredare, Socialstyrelsen
Christian Carlsson, ordförande socialutskottet (KD) 

MODERATOR: Malpuri Groth, vice generalsekreterare och sakkunnig, Sveriges Kvinnoorganisationer

Event Timeslots (2)

Seminarium
-
Plenumpass
forumjam_adm forumjam_adm

Dag 1
-
Plenumpass
forumjam_adm forumjam_adm