Jämställdhet för hållbart företagande

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

BRANDTAL

a)  Jämställdhet ökade lönsamheten
Samuel Alteborg
, vd, Cramo
För maskinuthyrningsföretaget Cramo har jämställdhetsarbetet lönat sig både socialt och ekonomiskt. De depåer med jämn fördelning mellan kvinnor och män är mer lönsamma, har bättre trivsel och lägre personalomsättning.

Fler medverkande tillkommer.