Jämställdhet, fred och säkerhet

BRANDATAL

a) Leder traditionella könsroller till krig? 
Erik Melander, professor freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet
Hur påverkar olika manlighetsideal och maskulinitetsnormer risken för krig?  Varför är jämställda samhällen mer fredliga? Hur kan kunskapen om dessa samband användas för att motverka intolerans, våldsbrott, politiskt våld och konflikter?

FLER MEDVERKANDE TILLKOMMER.