12. Jämställdhet i individbaserad systematisk uppföljning, ISU

METODVERKSTAD (KRÄVER FÖRANMÄLAN)
Föranmäl dig här
Tid: 14.15–15.15
Lokal: Erik Gustaf Geijer

Mål 3 God hälsa och välbefinnande, Mål 10 Minskad ojämlikhet, Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

Individbaserad systematisk uppföljning beskriver och mäter individers problem, behov, insatser och resultat, vilket bidrar till ett kunskapsbaserat arbete inom socialtjänsten. Genom att anlägga ett jämställdhetsperspektiv kan kvaliteten förbättras och skillnader i beviljade insatser och uppnådda resultat mellan olika grupper av kvinnor och män upptäckas, analyseras och åtgärdas. Ta del av delar av den utbildning som FoU Socialtjänst i Region Västerbotten har utvecklat inom ramen för SKR:s Pilot för jämställd socialtjänst, och erbjuder socialtjänsterna i sitt län.

MEDVERKANDE:
Anna Bohlin, projektledare, Region Västerbotten
Daniel Örnberg, utvecklingsledare, Region Västerbotten

Möjlighet att föranmäla sig öppnar 15 januari.

Event Timeslots (2)

Metodverkstad
-
Metodverkstad
forumjam_adm forumjam_adm

Dag 1
-
Metodverkstad
forumjam_adm forumjam_adm