Kampen mot objektifiering i en ny tid

SEMINARIUM

Feminismen har genom historien strävat efter att kvinnor och flickor ska få möjlighet att spela huvudrollen i sina egna liv och bekämpat objektifieringen av kroppen i kulturen och samhället i stort. Men vad händer när kvinnor och flickor genom sociala medier förmås att objektifiera sig själva? Hur kan drivkraften att lägga upp och jämföra filmer och bilder som förstärker ouppnåeliga skönhetsideal och leder till psykisk ohälsa förstås och motverkas på individ- och samhällsnivå?

Välkommen till ett filosofiskt och intellektuellt samtal om hur vi kan återta det feministiska subjektet och frigöra kvinnor och flickor från gamla bojor i en ny tid. 

MEDVERKANDE: 
Nina Björk, filosofie doktor litteraturvetenskap, författare och kulturskribent

MODERATOR: Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnoorganisationer