Kortare arbetstid för hållbart liv?

Mål 3 God hälsa och välbefinnande, Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
SEMINARIUM

Mycket har hänt sedan dagens arbetsnorm infördes för 100 år sedan. Kvinnor arbetar i stor skala och produktiviteten har ökat. Men tvärtemot vad ekonomerna förutspådde har detta inte lett till att människor arbetar mindre. Kvinnor löper högre risk att bli sjukskrivna till följd av dubbelt ansvar för betalt och obetalt arbete och dåliga arbetsvillkor. I Storbritannien har storskaliga försök med sänkt arbetstid i olika branscher resulterat i ökad lönsamhet och förbättrad kompetensförsörjning. Är det en möjlig väg framåt i Sverige?

MEDVERKANDE:
Brendan Burchell, professor, University of Cambridge
Emma Halme, ordförande socialnämnden (C), Mörbylånga kommun
Caroline Lind, vd, Sandqvist

Fler medverkande tillkommer.