3. Kvinnors frånvaro från arbetsmarknaden – hur möter vi välfärdens kompetensutmaning?

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 11 Hållbara städer och samhällen, 17 Genomförande och globalt partnerskap
PARTNERS PASS (Passet hålls på skandinaviska)

Kvinnor tar ut majoriteten av all föräldraledighet, arbetar deltid i större utsträckning, har dubbelt så hög sjukfrånvaro som män i samtliga sektorer, samt utsätts oftare för sexuellt våld och våld i nära relationer. Kvinnor spenderar därför mindre tid på arbetsmarknaden vilket får negativa konsekvenser för individen och samhället. Hur möter vi välfärdens kompetensutmaning samtidigt som vi skapar ett jämställt och hållbart arbetsliv? Vad kan vi lära av våra nordiska grannländer? Hur ser kompetensförsörjningen ut år 2030?

MEDVERKANDE:
Goldina Smirthwaite, konsult kvinnofridssatsning, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Johan Thörn, förhandlare, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Sabina Bajraktarevic, förhandlare, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Henrika Kangas-Nybondas, förhandlingschef, Kommun – och välfärdsområdesarbetsgivarna, Finland
MODERATOR: Charlotta Undén, projektledare, Sveriges Kommuner och Regioner

Fler medverkande tillkommer

Event Timeslots (1)

Seminarium
-
Seminarium (skandinaviska)
forumjam_adm forumjam_adm