Långsiktig våldsprevention på individ- och samhällsnivå

BRANDTAL

a) Förskolans möte med hederskultur
Devin Rexvid,
 universitetslektor, Stockholms universitet
Förskolans jämställdhetsuppdrag krockar med patriarkala hedersnormer. Hur påverkas barns möjlighet till integration, utveckling och en jämställd utbildning av de konkurrerande normerna? Hur kan personalen hantera sitt uppdrag och bemöta och stötta barnen, mödrarna och familjerna?

FLER MEDVERKANDE TILLKOMMER.