5. Likvärdigt pedagogiskt stöd för flickor och pojkar med funktionsnedsättning

Mål 4 God utbildning
SEMINARIUM

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) erbjuder rådgivning och stöd till huvudmän och personal inom utbildning i frågor som rör elever med funktionsnedsättning. 46 procent av de ärenden som inkommer rör pojkar, 23 procent rör flickor och 31 procent rör blandade grupper. Motsvarande fördelning av specialpedagogiskt stöd syns även på landets skolor. Hur kan en organisation skapa en mer jämställd fördelning av en verksamhet som styrs av en ojämställd efterfrågan? Efter flera års arbete med rådgivningsprocessen har SPSM funnit några svar men också nya frågor.

MEDVERKANDE:
Frida Karlsson, rådgivare, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)
Omar Hijazi, avdelningschef, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)
MODERATOR: Matteus Westin, utredare, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

Event Timeslots (1)

Seminarium
-
Kortseminarium
forumjam_adm forumjam_adm