17. Migration och prostitution – hur hänger det ihop?

Mål 5 Jämställdhet, Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen
SEMINARIUM (Passet hålls på engelska)

Kvinnor och barn som flydde undan krig mot Ukraina mötte hallickar och människohandlare vid gränsövergångar, i hamnar och på flygplatser. Runt om i världen löper kvinnor som migrerar särskilt stor risk att utnyttjas i prostitution. Vad kan svenska kommuner och myndigheter göra för att skydda utsatta och ställa sexhandlare och sexköpare till svars? Vad görs och vad borde göras på EU-nivå?

MEDVERKANDE:
Anna Ekstedt, Sveriges ambassadör mot människohandel
Anna Zobnina, policysamordnare, European Network of Migrant Women
Dalia Leinarte, författare och ledamot i FN:s kvinnorättskommitté
Frida Johansson, enhetschef, Nationell samordning mot prostitution och människohandel, Jämställdhetsmyndigheten
Tatiana Kotlyarenko, antitrafficking-rådgivare, Kontoret för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR)
MODERATOR: Jacob Flärdh, generalsekreterare, Child10 och ordförande, Plattformen Civila i Sverige mot Människohandel


Event Timeslots (1)

Seminarium
-
Seminarium (engelska)
forumjam_adm forumjam_adm