Möjligt och lönsamt – företagen i mansdominerade branscher som visar vägen

GODA EXEMPEL

I det här passet delar organisationer med sig av sina jämställdhetsresultat, vilka förutsättningar som krävdes, hur de gick till väga, och hur utmaningar hanterats.

1. Jämställdhetsintegrering i mansdominerade företag
Hur kan företag ta ett helhetsgrepp kring jämställdhet för att skapa bättre affärer, konkurrenskraft, kompetensförsörjning och påverka övriga samhället? Lyssna till en ledare som alltid burit med sig jämställdhetsperspektivet och lyckats få med kollegorna på tåget i flera mansdominerade företag.

MEDVERKANDE: Pär Lärkeryd, vd, Norra skog

FLER MEDVERKANDE TILLKOMMER.