32. Motverka och hantera konsekvenserna mäns våld mot kvinnor

GODA EXEMPEL
Tid: 13.15–14.15
Lokal: Zarah Leander

I det här passet delar organisationer med sig av sina jämställdhetsresultat, vilka förutsättningar som krävdes, hur de gick till väga, och hur utmaningar hanterats.

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

1. Uppsökande av våldsutövare i samverkan
I projektet IGOR arbetar polis och socialtjänst i centrala Stockholm uppsökande mot våldsutsatta kvinnor och våldsutövande män. Målet är att förebygga och förhindra att nya gärningar inträffar i pågående eller avslutade relationer. Samverkan mellan myndigheter är en nyckel i arbetet.

MEDVERKANDE: Markus Antonssongruppchef och projektledare IGOR, Polismyndigheten

2. Behandlings- och samtalsmottagning för våldsutsatta
I stora delar av landet brister eller saknas specialiserad vård för våldsutsatta kvinnor. I Region Värmland finns sedan 2022 en behandlings- och samtalsmottagning för att stötta dem som upplever psykiska svårigheter på grund av våld i nära relation. Majoriteten av ärendena gäller mäns våld mot kvinnor.

MEDVERKANDE: Carin Jonsson, utvecklingsledare våld i nära relationer, Region Värmland och Lois Walton, PTP-psykolog, Region Värmland

Event Timeslots (2)

Metodverkstad & Goda exempel
-
Goda exempel
forumjam_adm forumjam_adm

Dag 2
-
Goda exempel
forumjam_adm forumjam_adm