Öka jämställdheten i skolan

Mål 4 God utbildning

GODA EXEMPEL
I det här passet delar organisationer med sig av sina jämställdhetsresultat, vilka förutsättningar som krävdes, hur de gick till väga, och hur utmaningar hanterats.

1. Uppfyll skolans jämställdhetsuppdrag
Tornadoskolan utbildade all personal under flera års tid i hur jämställdhetsperspektivet kan byggas in i undervisningen. Resultatet blev tryggare elever i klassrum där alla vågar ta för sig, att trakasserier är ovanligt, och raster med jämn könsfördelning på fotbollsplanen.

MEDVERKANDE: Sandra Brömster, lärare och författare

Fler medverkande tillkommer.