10. Ökad attraktivitet och lönsamhet med jämställdhet

BRANDTAL
Tid: 14.15–15.15
Lokal: Lars Lerin

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

a)  Jämställdhet ökade lönsamheten
Samuel Alteborg
, vd, Cramo
För maskinuthyrningsföretaget Cramo har jämställdhetsarbetet lönat sig både socialt och ekonomiskt. De depåer med jämn fördelning mellan kvinnor och män är mer lönsamma, har bättre trivsel och lägre personalomsättning.

b) Vi ökar andelen kvinnor som investerare
Siduri Poli, entreprenör styrelseledamot och investerare
Efterfrågan om fler kvinnor och större mångfald bland företagsägare ledde till ett nytt investerarnätverk. För att skapa en mer jämställd och hållbar ägarstruktur matchas affärsmöjligheter med människor som vanligtvis inte kommer i kontakt med dem.

c) Lönetransparens – ett verktyg för att säkerställa jämställd lönesättning
Ebba Schwalbe Ekström, Manager Compensation & Benefits, SEB
I väntan på att EU:s nya direktiv ska implementeras går SEB före och inför ökad insyn i lönesättningen för att säkerställa jämställda löner och locka bästa kompetensen till företaget. SEB tar ställning för finansiell jämställdhet för att driva utvecklingen framåt och bidra till ett hållbart samhälle. 

KONFERENCIER: Lisa Bjurwald, journalist och författare

Event Timeslots (2)

Brandtal
-
Brandtal
forumjam_adm forumjam_adm

Dag 1
-
Brandtal
forumjam_adm forumjam_adm