Öppna dörrarna till maktens korridorer

Mål 5 Jämställdhet, Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

SEMINARIUM

Samhällets och näringslivets tyngsta positioner tilldelas ofta någon som känner någon. Nätverk som domineras av män upprätthåller den könsuppdelade arbetsmarknaden och utgör ett hinder för kompetensförsörjning och tillväxt samtidigt som kvinnors karriärer bromsas och makten förblir ojämställt fördelad. Vilka mekanismer gör att maktens korridorer ständigt tycks sluta sig? Hur kan samhället och enskilda organisationer motverka att toppjobben alltid går till samma grabbgäng?

MEDVERKANDE:
Rino Rotevatn, journalist, SVT Nyheter Värmland
Ulrika Jansson, utredare, Nationella sekretariatet för genusforskning
Emma Blomdahl Wahlberg, vice ordförande kommunstyrelsen (C), Herrljunga
Petra Hermans, vd och grundare, Women Ahead AB

MODERATOR: Amanda Lundeteg, vd, AllBright

Fler medverkande tillkommer.