27. Påverkas Sverige av nya kravet på könskvotering i företagsstyrelser från EU trots undantag?

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap
SEMINARIUM

Under 2022 antogs EU-direktivet “Women on boards” med syfte att främja en jämnare könsfördelning i börsnoterade företags styrelser genom krav på könskvotering. Direktivet har varit omdiskuterat, både inom EU och i svensk politik. Länder som redan närmar sig målen, eller infört en lika effektiv lagstiftning, kan ges vissa undantag från reglerna. Så är fallet för Sverige. Vad får direktivet och undantaget för konsekvenser för representationen och konkurrenskraften i svenska företag?

MEDVERKANDE:
Pyry Niemi, tidigare ordförande Riksdagens EU-nämnd (S)
Jörgen Hettne, forskare EU-rätt, Lunds Universitet
Emelie Meurk Demerud, grundare, Diverse executive boards

Fler medverkande tillkommer.


Event Timeslots (1)

Seminarium
-
Seminarium
forumjam_adm forumjam_adm