29. Perspektivkompassen hjälper dig att prioritera i jämställdhets- och hållbarhetsarbetet

Mål 16, Fredliga och inkluderande samhällen, Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap
METODVERKSTAD (föranmälan krävs)

Föranmälan öppnar 16 januari

Olika grupper av kvinnor och män drabbas av olika former av förtryck och diskriminering vilket kräver ett intersektionellt arbetssätt. Det kan vara svårt att ta hänsyn till alla perspektiv samtidigt och ibland uppstår målkonflikter. Perspektivkompassen är ett verktyg som på ett systematiskt sätt hjälper dig att sortera och prioritera bland olika maktordningar i jämställdhets- och hållbarhetsarbetet. Med hjälp av väl avvägda prioriteringar kan kvaliteten på jämställdhets- och hållbarhetsarbetet höjas. I den här metodverkstaden får du testa på verktyget.

MEDVERKANDE:
Clara Berglund, senior konsult, Forum Jämställdhet


Event Timeslots (1)

Metodverkstad
-
Metodverkstad
forumjam_adm forumjam_adm