Segregation göder hedersförtryck

Mål 5 Jämställdhet, Mål 11 Hållbara städer och samhällen, Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

SEMINARIUM

Hedersrelaterat våld och förtryck begränsar framförallt flickors liv och framtid. Pojkar och unga män förväntas upprätthålla hedersnormer och rekryteras också till kriminella gäng som präglas av dem. Hur ser kopplingarna mellan segregation och hedersrelaterat våld och förtryck ut? Kan en utbyggd välfärd med närvarande och aktiva myndigheter bidra till att motverka att hedersnormer utvecklas och förstärks? Välkommen till ett seminarium om hur hedersnormer uppstår, upprätthålls eller försvagas.

MEDVERKANDE:
Rúna í Baianstovu, doktor socialt arbete, Örebro universitet

Fler medverkande tillkommer.