39. Upphandling för jämställd stadsutveckling

Mål 11 Hållbara städer och samhällen, Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
SEMINARIUM

Offentlig upphandling omsätter varje år cirka 800 miljarder kronor. Offentlig sektor har både möjlighet och ansvar att genom upphandling påverka samhället i en jämställd riktning. Upphandlingsmyndigheten har tagit fram ett nytt stöd för hur jämställdhetskrav kan ställas på leverantörer inom stadsutveckling både vad gäller användningen av byggnader och miljöer, samt arbetsmiljön på byggarbetsplatser. I det här seminariet beskriver vi möjligheterna att arbeta med jämställdhet i upphandling och hur leverantörer uppfyllt kraven i praktiken.

MEDVERKANDE:
Sofia Lundberg, professor i nationalekonomi, Handelshögskolan vid Umeå universitet
Ellionor Triay Strömvall, hållbarhetsspecialist, Upphandlingsmyndigheten

MODERATOR: Camilla Wagner, ordförande, Fredrika Bremer-förbundet

Fler medverkande tillkommer


Event Timeslots (1)

Seminarium
-
Seminarium
forumjam_adm forumjam_adm