24. Utförsäljningen av våldsutsatta kvinnor – nordisk jämförelse och Sveriges väg framåt

PARTNERSEMINARIUM
Tid: 11.15–12.15
Lokal: LM Eriksson

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

Länderna i Norden har gjort olika vägval i arbetet mot mäns våld mot kvinnor, från privatisering till ökat statligt ansvar. I Sverige kommer nu flera ändringar i början på 2024 som påverkar organiseringen, bland annat tillståndsplikt för skyddade boenden. Hur ser utvecklingen i Sverige ut jämfört med övriga nordiska länder? Får kvinnor det stöd och skydd de har rätt till? Finns det en fri kvinnojoursrörelse kvar? Välkomna till ett samtal om hur vi kan nå visionen om ett jämställt samhälle fritt från våld.

MEDVERKANDE:
Åsa Witkowski, sakkunnig kvinnofrid, Unizon
Emelie Segerdahl, kurator och utbildare, Agera Kvinnojour
Ane Fossum, chef, Krisesentersekretariatet, Norge
Mette Marie Yde Paulsen, direktör Danner, Danmark
Sari Laaksonen, utvecklingsdirektör, Förbundet för Mödra- och skyddshem, Finland

MODERATOR: Olga Persson, förbundsordförande, Unizon

Event Timeslots (2)

Seminarium
-
Partnerseminarium
forumjam_adm forumjam_adm

Dag 2
-
Partnerseminarium
forumjam_adm forumjam_adm