17. Vad säger forskningen om sexuella trakasserier?

PLENUMPASS
Tid: 10.00–11.00
Lokal: Sola

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

Sexuella trakasserier är en form av mäns våld mot kvinnor och får allvarliga konsekvenser för individer, organisationer och samhället. Otrygga arbetsplatser som inte lyckas attrahera och behålla personal innebär stora kostnader. Sexuella trakasserier bidrar till att upprätthålla den könsuppdelade arbetsmarknaden då framförallt kvinnor men även män i större utsträckning utsätts när de är i minoritet. Varför har inte mer hänt sedan #metoo? Och vad säger forskningen om hur sexuella trakasserier kan motverkas?

MEDVERKANDE:
Olle Folke, professor statsvetenskap, Uppsala universitet
Maja Lundqvist, utredare, Nationella sekretariatet för genusforskning

MODERATOR: Astrid Carsbring, sakkunnig, Sveriges Kvinnoorganisationer

Event Timeslots (2)

Seminarium
-
Plenumpass
forumjam_adm forumjam_adm

Dag 2
-
Plenumpass
forumjam_adm forumjam_adm