Vad säger forskningen om sexuella trakasserier?

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen
SEMINARIUM

Sexuella trakasserier är en form av mäns våld mot kvinnor och får allvarliga konsekvenser för individer, organisationer och samhället. Otrygga arbetsplatser som inte lyckas attrahera och behålla personal innebär stora kostnader. Sexuella trakasserier bidrar till att upprätthålla den könsuppdelade arbetsmarknaden då framförallt kvinnor men även män i större utsträckning utsätts när de är i minoritet. Varför har inte mer hänt sedan #metoo? Och vad säger forskningen om hur sexuella trakasserier kan motverkas?

MEDVERKANDE:
Johanna Rickne, professor nationalekonomi, Stockholms universitet
Maja Lundqvist, utredare, Nationella sekretariatet för genusforskning