18. Vägskäl i svensk föräldraförsäkring? Jämställt föräldraskap i ett nordiskt perspektiv

Mål 5 Jämställdhet, Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
PARTNERS SEMINARIUM

Vi har sett en utveckling mot en mer jämställd fördelning av föräldrapenningen i Sverige, men sedan några år har takten avtagit. 2021 minskade till och med andelen dagar i föräldraförsäkringen som togs ut av papporna, enligt TCO:s jämställdhetsindex. Samtidigt har andra nordiska länder gått vidare med mer långgående reformer för en jämställd föräldraförsäkring. Vad behövs för en utveckling där föräldraförsäkringen bidrar till ökad ekonomisk jämställdhet? Och vad kan vi lära av våra nordiska grannländer?

MEDVERKANDE:
Therese Svanström, förbundsordförande, TCO
Åsa Forsell, utredare jämställdhet, TCO

Fler medverkande tillkommer


Event Timeslots (1)

Seminarium
-
Seminarium
forumjam_adm forumjam_adm