2019 års presentationer och talarmaterial

Onsdag 30 januari

Flera av seminarierna filmades av UR. Klicka på de turkosa titlarna för att se seminariet i UR play.

0. Grundkurs i jämställdhetsintegrering
Presentation

1. Underdogs – så utjämnar vi villkoren inom idrotten

3. Jämställdhet som stöd i kvalitetsutvecklingen
Presentation & länkar

4. Jämställdhetskämpar i trossamfund

5. En feministisk definition av SRHR

6. Jämställdhetssäkring av kollektivavtal
Presentation

7. Effektivare möten med jämställdhet
Presentation

Handbok för jämställda möten

8. Träffa rätt med perspektivkompassen
Presentation

9. Walk the talk – ledarskap för jämställdhet

10. Incels – hur kan vi förstå dem?

11. Vad har ROT och RUT inneburit för jämställdheten?

Presentation

12. Kvinnor – en nyckel till ökat valdeltagande bland utrikesfödda
Presentation

13. Kommunikation som förändrar världen
Presentation

14. När allt är riggat – men inte tillräckligt händer
Presentation

15. Jämställdheten i det nya politiska landskapet
Presentation

Torsdag 31 januari

18. Överblick och uppföljning av jämställdhetspolitiken
Presentation

19. AI som utmanar patriarkatet

20. Jämställdhetsarbete och transinkludering – så kommer vi vidare!
Presentation

21. Ekonomisk jämställdhet för personer med funktionsnedsättning
Presentation

22. Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Presentation

23. Genews – digitalt verktyg för att mäta representation
Presentation

24. Pappagrupper för jämställt föräldraskap

25. Jämställdhetsbudgetering del 1 – Hur mäter vi jämställdhet?
Presentation

26. Hur kan feminismen ta kampen för klimatet?

27. Innovativ samverkan mellan akademi och näringsliv
Presentation

28. Ekonomiskt bistånd på lika villkor

Presentation

29. Så säkerställer ni att era bidrag fördelas jämställt!
Presentation

30. Jämställt bemötande med Skatteverket

31. Jämställdhetsbudgetering del 2 – Fördjupa jämställdhetsanalysen
Presentation

32. Dags för en moderniserad sex – och samlevnadsundervisning
Presentation

Film av Liz Walker

33. Ett helhetsbegrepp om den könsuppdelade arbetsmarknaden
Presentation

34. Slaget om jämställdheten i EU

Presentation

35. Upptäck löneskillnader: lika och likvärdiga arbeten
Presentation

36. Rekrytera fördomsfritt med AllBright

37. Jämställdhetsbudgetering del 3 – Mål, indikatorer och uppföljning
Presentation

38. Varför mår vi dåligt av det ojämställda samhället?
Presentation

Se filmerna på UR play här

39. Hur jämställdhetsintegrerar vi kunskapsstyrningen av sjukvården?
Presentation

40. Ett jämställt transportsystem

Presentation

41. Bank – och finanssektorns åtgärder mot löneskillnader
Presentation

42. Bygga broar mot hedersförtryck
Presentation

43. Bryt tystnaden om sexuella trakasserier i arbetslivet

Handbok mot sexuella trakasserier i arbetslivet

44. Avslutning med Samir Saran – hur kan jämställdhet vara en motor i internationellt utvecklingsarbete?

Forum Jämställdhet 2019 genomfördes den 30-31 januari i Luleå. Här har vi samlat presentationer och annat material från våra talare. Om du saknar något är du välkommen att kontakta oss på info@forumjamstalldhet.se