Utbildning för chefer och ledare:
Målstyrning för jämställda verksamheter

Våra verksamhetsmål är det viktigaste verktyget vi har för att styra verksamheten i rätt riktning. Hur formulerar vi mål och indikatorer som hjälper oss att styra våra verksamheter? Hur kan vi implementera jämställdhetsintegrering som strategi i våra styrprocesser? Välkommen till en fokuserad utbildning i hur vi genom målstyrning kan styra mot mer jämställda och hållbara verksamheter.  

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som ansvarar för verksamhetsstyrningen som chef i en kommun eller region. Kursen passar både dig som är ny på jämställdhet och dig som har tidigare erfarenhet av jämställdhetsarbete.

Vad innehåller utbildningen och vad får du med dig:  

 • Introduktion till jämställd målstyrning
  • Vad är jämställd målstyrning – kort introduktion. 
  • Jämställd målstyrning som verktyg att utveckla och styra verksamheten i rätt riktning.  
 • Jämställd målstyrning: Hur då?  
  • Jämställd målstyrning från start till mål, hur gör man?  
  • Att formulera mål och indikatorer. 
 • Om, när och hur ska vi anlägga flera perspektiv i målstyrningen? 
  Att anlägga fler perspektiv kan hjälpa oss att förstå problem och utforma bättre insatser. Men när är det väsentligt och hur gör man?   
  • Lär dig att identifiera när och hur man bör anlägga fler väsentliga perspektiv i målstyrningen utifrån organisationens förutsättningar.  
 • Övning: Jämställdhetsgranska era mål
 • Kortkurs i jämställdhetsanalys och dess roll i målstyrning
  • Identifiera organisationens utmaningar inom jämställdhetsområdet. 
  • Verktyg och metod för att ta reda på orsaken. 
  • Formulera mål och indikatorer för träffsäkra åtgärder. 
 • Utmaningar och arbetet framåt
  • Att bemöta och överkomma utmaningar i arbetet. 
  • Nästa steg. 

Utbildningen ger en teoretisk grund till arbetet att integrera ett jämställdhetsperspektiv i mål och indikatorer. Teoretiska moment varvas med praktiska och interaktiva moment, där du får öva dig i att granska och analysera egna styrdokument och formulera utvecklingsförslag. Löpande under kursen går vi igenom goda och framgångsrika exempel från andra organisationer.  

Du kommer att få med dig inspiration, kunskap och praktiska verktyg att utforma jämställdhetsintegrerade mål och indikatorer för att styra din organisation i rätt riktning.    
 
Halvdagsutbildningen genomförs på TCO-huset, Linnégatan 14 i Stockholm. Det är möjligt att delta fysiskt på plats eller digitalt. För att utbildningen ska vara så interaktiv och verksamhetsnära som möjligt finns ett begränsat antal platser. 

Vilka håller i utbildningen?  
Utbildningen arrangeras och genomförs av Forum Jämställdhet Sverige AB. Vi är ett värderingsdrivet konsultbolag som ägs av kvinnorörelsens paraply Sveriges Kvinnoorganisationer. Vi har arbetat med jämställdhetsbudgetering och jämställdhetsintegrering i över tio års tid. Utgångspunkten för vårt arbete och våra tjänster är att jämställdhet kan bidra till att lösa såväl organisationers som samhällets utmaningar. Varje år arrangerar vi Forum Jämställdhet som är Sveriges största jämställdhetskonferens. Vi ses väl i Karlstad den 7-8 februari 2024?  

Betalning och avbokningsvillkor 

 • Boka senast 27 september 
 • Bokningen är bindande men kan överlåtas till annan deltagare utan extra kostnad genom skriftlig anmälan till info@forumjamstalldhet.se  
 • Anmälan faktureras automatiskt via fakturaföretaget Billogram via e-post vid mottagen bokning.  
 • Om ni önskar e-faktura, så välj i nästa steg alternativet Använd EDI-faktura och fyll i ert PEPPOL-id eller GLN-nummer, organisationsnummer, EDI-operator och referens. 

Halvdagsutbildning
Delta digitalt eller på plats i Stockholm

 • Datum: 4 oktober 2023
 • Tid: 09.30 – 12.30
 • Pris: 4900 kr (exkl. moms)
 • Anmälan: Längre ner på sidan.

 • Plats: TCO-huset, Linnégatan 14, Stockholm
 • Delta digitalt: Möjligt


Kontakta oss
Forum Jämställdhet AB
Tel. 073 801 51 18
info@forumjamstalldhet.se
www.forumjamstalldhet.se