Workshop för förändringsledare: Leda förändring i motvind

När vi ska integrera jämställdhet i det systematiska arbetet möter vi ofta olika hinder. Kanske bromsas arbetet av brist på tid eller vilja, kanske saknas jämställdhetskunskap i organisationen eller så kanske vi upptäcker att styrkedjan inte fungerar fullt ut. Välkommen till en halvdagsworkshop där vi gemensamt tar oss an olika utmaningar med utgångspunkt ur modeller för att förstå och hantera hinder. En viktig del av tillfället utgörs av interaktiva moment där deltagare tillsammans delar erfarenheter och strategier.  

Målgrupp
Workshopen vänder sig till dig som ansvarar för att driva organisationens jämställdhets- och hållbarhetsarbete framåt, inom offentlig, privat eller ideell sektor. Kursen passar sig som har erfarenhet av jämställdhetsarbete, men även dig som är ny på området. 

Vad innehåller utbildningen och vad får du med dig:  

 • Beslut och överenskommelser om stöd i jämställdhetsarbetet.
 • Möjliga utgångspunkter i arbetet.
 • Utveckla din argumentation.
 • Gemensam coachning.

Halvdagsworkshopen syftar till att erbjuda ett ramverk för att förstå och bemöta hinder i jämställdhetsarbetet samt ge deltagare utrymme att dela erfarenheter och strategier för att komma vidare i förändringsarbetet för mer jämställda och hållbara verksamheter. Vi kommer att gå igenom framgångsfaktorer för förändringsarbete och hur du som förändringsledare kan möta motstånd utifrån din roll och förutsättningar. Utbildningen utgörs dels av teoretiska och kunskapshöjande moment, dels av praktiska och interaktiva moment för att lära oss att möta motstånd och komma vidare.  

En viktig del av workshopen är de interaktiva tillfällena där deltagare tillsammans i reflekterande team och med kursledare får dela med sig av egna erfarenheter och strategier, diskutera utmaningar och identifiera lösningar och vägar framåt utifrån sina organisatoriska och individuella förutsättningar. Du kommer att få med dig inspiration, kunskap och tillämpbara praktiska verktyg för att komma förbi hinder och utmaningar i arbetet för mer jämställda och hållbara verksamheter.   

Workshopen genomförs på TCO-huset, Linnégatan 14 i Stockholm. För att utbildningen ska vara så interaktiv och verksamhetsnära som möjligt finns ett begränsat antal platser. 

Vilka håller i utbildningen?  
Utbildningen arrangeras och genomförs av Forum Jämställdhet Sverige AB. Vi är ett värderingsdrivet konsultbolag som ägs av kvinnorörelsens paraply Sveriges Kvinnoorganisationer. Vi har arbetat med jämställdhetsbudgetering och jämställdhetsintegrering i över tio års tid. Utgångspunkten för vårt arbete och våra tjänster är att jämställdhet kan bidra till att lösa såväl organisationers som samhällets utmaningar. Varje år arrangerar vi Forum Jämställdhet som är Sveriges största jämställdhetskonferens. Vi ses väl i Karlstad den 7-8 februari 2024?  

Betalning och avbokningsvillkor 

 • Boka senast 25 oktober 
 • Bokningen är bindande men kan överlåtas till annan deltagare utan extra kostnad genom skriftlig anmälan till info@forumjamstalldhet.se  
 • Anmälan faktureras automatiskt via fakturaföretaget Billogram via e-post vid mottagen bokning.  
 • Om ni önskar e-faktura, så välj i nästa steg alternativet Använd EDI-faktura och fyll i ert PEPPOL-id eller GLN-nummer, organisationsnummer, EDI-operator och referens. 

Halvdagsworkshop
Stockholm

 • Datum: 1 november 2023
 • Tid: 09.30 – 12.30
 • Pris: 4900 kr (exkl. moms)
 • Anmälan: Längre ner på sidan.

 • Plats: TCO-huset, Linnégatan 14, Stockholm


Kontakta oss
Forum Jämställdhet AB
Tel. 073 801 51 18
info@forumjamstalldhet.se
www.forumjamstalldhet.se