fbpx

10. Upphandla jämställt för att lyckas i hållbarhetsarbetet

/ SEMINARIUM /

Tid: 14.15–15.45
Lokal: B1+B2
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Mål 11 Hållbara städer och samhällen

Upphandling är ett viktigt styrmedel för att nå våra hållbarhetsmål. Utan jämställdhetsperspektivet kommer vi dock inte att lyckas. Hur kan vi nå olika mål i agenda 2030 med hjälp av ett jämställdhetsperspektiv i upphandling? Vi ger exempel från två olika områden: mål 8 om full sysselsättning och mål 11 om hållbara städer. Och hur riggar vi generellt systemen med krav och uppföljning kopplat till jämställdhet i upphandlingsarbetet? I det här seminariet reder vi ut vad som är praktiskt möjligt och vilka nycklarna är framåt.

Medverkande:
Annie Stålberg, chef hållbarhetsenheten, Upphandlingsmyndigheten
Beatrice Nordling, verksamhetsutvecklare, Uppsalahem AB
Josefin Hagström, utvecklingsledare jämställdhet, Jönköpings kommun
Ulrika Billingham, designer, Billingham & Flygare AB

Moderator: Gertrud Åström, senior jämställdhetsexpert

upphandling