fbpx

Upphandling för jämställdhet och hållbarhet

Mål 5 Jämställdhet, Mål 10 Minskad ojämlikhet, Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

METODVERKSTAD

För att nå det kommunövergripande målet att Luleåborna ska vara jämställda och målen inom agenda 2030 har Luleå kommun beslutat att jämställdhet integreras i allt inköpsarbete. Arbetet omfattar analyser av hur inköpet påverkar jämställdheten, dialog med leverantörer, jämställdhetskrav och uppföljning av resultat. I den här metodverkstaden får ni veta mer om kommunens arbete och testa att formulera egna upphandlingskrav.

MEDVERKANDE:
Daniel Granlund, upphandlare, Luleå kommun
Erika Kers, upphandlare, Luleå kommun

jämställd upphandling mål 5 10 12 (003)