fbpx

Utsatta kroppar i ett ojämställt samhälle

/BRANDTAL/

Tid: 14.15–15.15
Lokal: Rydbergsalen
Mål 5 Jämställdhet, Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

Forum Jämställdhet 2020 lanserar vi ett nytt spår – Brandtal! Här blandas korta föreläsningar om brännande frågor som grupperats under olika teman.

a) Kvinnors kroppar är inte till salu

Kajsa Ekis Ekman, journalist och författare
Surrogatmödraskap är en global industri som flyttar mellan länder där kvinnors rättigheter saknar skydd. När ska Sverige inför ett förbud?

b) Normbrytande kroppar i patriarkatet

Aleksa Lundberg, skådespelare och författare
Samhällets snäva föreställningar om kvinnors och mäns kroppar slår hårt mot dem vars kroppar inte stämmer överens med deras könsidentitet. Hur kan vi arbeta för att skapa ett samhälle där alla människor får se ut, vara och bete sig som de vill?

c) Oskuldkrav och tvångsäktenskap – att utsättas för och bryta sig loss från hedersrelaterat våld och förtryck

Tina K, kurator på TRIS  – Tjejers rätt i samhället
Att leva som flicka och kvinna i en hedersrelaterad kontext innebär ständig övervakning, begränsningar och våld genom exempelvis oskuldkontroller och tvångsäktenskap. Tina tar med oss på en resa som börjar när hon var ett barn och som pågår än idag.

Konferencier: Thor Rutgersson, författare

Brandtal kroppen