fbpx

Utställare på Forum Jämställdhet 2020

I Forum Jämställdhets utställning får organisationer möjlighet att berätta mer om sina verksamheter och knyta kontakt med våra deltagare från offentlig och privat sektor.

Säkra er organisations plats i utställningen, genom att boka plats här.

Forum jamstalldhet 2020. Foto Anna Hållams