Utställare på Forum Jämställdhet 2020

Nedan listar vi klara utställare som kommer att finnas på plats under Forum Jämställdhet 2020. Listan uppdateras kontinuerligt.

I Forum Jämställdhets utställning får organisationer möjlighet att berätta mer om sina verksamheter och knyta kontakt med våra deltagare från offentlig och privat sektor.

Säkra er organisations plats i utställningen, genom att boka plats här.

utställare