fbpx

Utställare på Forum Jämställdhet 2021

Här hittar ni de organisationer som hittills har bokat en monter i Forum Jämställdhets digitala utställning 2021. I utställningen har ni möjlighet att ta del av utställarnas material. Genom chatt eller videosamtal kommer deltagare och utställare ha möjlighet att interagera och nätverka med varandra.

Forum jamstalldhet 2020. Foto Anna Hållams