EUquality Model Now Lanserades På Forum Jämställdhet I Malmö

På Forum Jämställdhet i Malmö lanserades kampanjen EUquality Model Now mot prostitution och människohandel i Europa. Kampanjen syftar till att sprida kunskap om hur kriminalisering av sexköp och koppleri minskar efterfrågan på prostitution. Den 7-8 februari visades en utställning och en film med vittnesmål från kvinnor som överlevt prostitution på Malmömässan.

Initativet EUquality Model Now drivs av Sveriges Kvinnoorganisationer i samarbete med flera andra svenska och europeiska kvinnoorganisationer under Sveriges ordförandeskap i EU. Just nu pågår förhandlingar i EU om två nya direktiv som berör människohandel och våld mot kvinnor. Här finns en unik möjlighet för medlemsstaterna att införa en gemensam lagstiftning mot sexköp.

Under Forum Jämställdhet visades en utställning med vittnesmål från kvinnor som överlevt prostitution och citat från männen som köpt deras kroppar. Utställningen har tagits fram i samarbete med organisationen #intedinhora.

Ta del av kampanjen här.