Jämställdhetsrevision

Vi granskar organisationens arbete med jämställdhetsintegrering utifrån styrande mål, principer och avtal. Revisionen kartlägger organisationens nuläge och identifierar avvikelser i styrande dokument och centrala processer. Revisionen utgår från såväl kvalitativa som kvantitativa metoder för att bedöma efterlevnad enligt styrande mål, principer och avtal, samt värdera graden av måluppfyllelse enligt stegen planering, uppföljning, analys och åtgärd. För varje område som kontrolleras görs observationer och rekommendationer. I revisionen ingår även en analys av prioriterade åtgärder med utgångspunkt ur aktuell forskning och relevanta referenser.

Revisionen levereras i rapportform. Under arbetet för vi en löpande dialog kring era behov och utgångspunkter för revisionen.

Är ni intresserade av något av våra erbjudanden?  Kontakta oss på info@forumjamstalldhet.se eller 073 801 51 18 så berättar vi mer!