Jämställdhetsgranskningar

Vi granskar ert jämställdhetsarbete genom att titta närmare på era centrala styrdokument. Granskningen ger en nulägesbild av genomslaget för jämställdhetsintegreringen i organisationens styrning. Genom granskningen hjälper vi er att identifierar områden där jämställdhetsperspektivet kan integreras eller fördjupas samt exemplifiera hur detta kan göras. Resultaten levereras i form av en rapport och presentation. Under arbetet för vi en dialog kring era behov och hur granskningen blir ett så bra underlag som möjligt i ert fortsatta arbete.

Är ni intresserade av något av våra erbjudanden?  Kontakta oss på info@forumjamstalldhet.se eller 08-33 52 47 så berättar vi mer!