Jämställdhetsanalyser

Vi utför jämställdhetsanalyser som underlag för att synliggöra, förstå och åtgärda jämställdhetsproblem. Val av metod anpassas efter den frågeställning ni vill undersöka. Vi erbjuder kvalitativa och kvantitativa analyser med förankring i forskning och beprövad erfarenhet från jämställdhetsfältet. Vi ger även stöd i att gå igenom och analysera data för att identifiera avvikelser som kan vara uttryck för ojämställdhet, och ger råd om hur ni kan urskilja omotiverade könsskillnader.

Är ni intresserade av något av våra erbjudanden?  Kontakta oss på info@forumjamstalldhet.se eller 073 801 51 18 så berättar vi mer!