Upphandla jämställt

Offentlig sektor köper årligen varor och tjänster för över tusen miljarder kronor, det motsvarar en femtedel av Sveriges ekonomi. Kommuner står för 394 miljarder av alla inköp. 112 miljarder av dessa är köp från bolag utan en enda kvinna i styrelsen. Att ställa krav på jämställdhet i upphandling kan ha stora effekter för jämställheten i hela samhället, för ökad lönsamhet i bolagen och för en bättre kvalitet på produkten. Vill ni i er kommun komma i gång med ert jämställdhetsarbete kopplat till upphandling?

PublicInsight och Forum Jämställdhet har tagit fram ett paketerbjudande för kommuner. I detta paket får ni en kommunspecifik kartläggning av era upphandlingsmönster tillsammans med en introduktionsutbildning i jämställdhetsintegrering.  

Erbjudandet:  

  • En kartläggning av hur jämställd er kommun är på att upphandla. Kartläggningen visar var luckorna finns och vad ni redan gör och utgör en baslinje för ert jämställdhetsarbete inom upphandling.  
  • En introduktionsutbildning i jämställdhetsintegrering för en arbetsgrupp eller ledningsgrupp. Utbildningen är en timme och kan vara digitalt eller på plats (resa och boende ingår ej). Ni kan under detta tillfälle ställa frågor om kartläggningen.  

38 000 kr exkl. moms.

Är ni intresserade av vårt paketerbjudande?  Kontakta oss på info@forumjamstalldhet.se eller 073 801 51 18 så berättar vi mer!