fbpx

Vara värdstad för Forum Jämställdhet

Forum Jämställdhet är en vandringskonferens som varje år anordnas i en ny stad som bedriver ett gott jämställdhetsarbete. Syftet med detta är att få så stor spridning som möjligt för landets jämställdhetsarbete. 2020 genomfördes Forum Jämställdhet i Jönköping. 2021 arrangeras Forum Jämställdhet i Stockholm.

Mellan 1 mars och 1 maj 2020 finns möjlighet för kommuner och/eller regioner att ansöka om att få stå värd för Forum Jämställdhet 2022 och 2023. Här finns mer information om förutsättningarna för att ta emot vår konferens.

För att stå värd behöver staden och/eller regionen möta följande kriterier:

  • Det finns en anläggning med kongresstandard för cirka 1000 personer.
  • Anläggningen har en lokal som rymmer cirka 1000 personer eller mer i biosittning samt flera stora rum för parallella sessioner samt en utställningsyta om cirka 1000 kvm.
  • Anläggningen ska vara fullt tillgänglighetsanpassad, vilket innebär att även scener ska vara möjliga att nå via hiss eller godkänd ramp.
  • I staden finns boende med cirka 800 tillgängliga enkelrum.
  • Goda kommunikationsförbindelser till och från staden samt mellan anläggning och boende.
  • Det finns ett pågående arbete med jämställdhetsintegrering i staden/regionen och flera goda exempel på jämställdhetsinsatser som kan spridas under konferensen.
  • Konferensen äger vanligtvis rum sista veckan i januari eller första veckan i februari, tisdag-onsdag eller onsdag-torsdag, alltså en tvådagars konferens. Om möjligt föredrar vi första veckan i februari. I er ansökan ber vi er därför identifiera möjliga datum inom dessa två veckor kopplat till kapacitet hos konferensanläggningen.

Engagemang från den sökande kommunen och/eller regionen
Kommunen och/eller regionen som söker ska ha en tydlig politisk ambition om att stötta konferensen. I engagemanget ingår att ekonomiskt bidra till konferensen. Vi förutsätter också att kommunen och/eller regionen utöver det ekonomiska bidraget kommer att ta tillvara på värdskapet av Sveriges största jämställdhetskonferens genom att möjliggöra för medarbetare, förtroendevalda och andra intressenter att delta. Vi förväntar oss att de lokala värdarna gemensamt finansierar minst 200 deltagarbiljetter för sina medarbetare. Vi vet med oss från tidigare år att ett stort antal medarbetare som går på konferensen jämfört ett mindre antal gör stor skillnad i effekten av att ha Forum Jämställdhet i staden.

Det får ni ut av värdskapet
Att stå värd för Forum Jämställdhet kommer att ge er stad och/eller region mycket.

  • Forum Jämställdhet förläggs bara till de städer och regioner som uppvisar ett gott jämställdhetsarbete. Vi kommer inför och under värdskapet arbeta för att synliggöra och sprida ert arbete.
  • Förtroendevalda, medarbetare och andra aktörer i kommunen och regionen kommer under konferensen få möjlighet att fördjupa sina kunskaper, inspireras och nätverka med kollegor från hela landet. Det kommer ge ny kraft att fortsätta och utveckla ert arbete för en mer jämställd kommun/region.
  • Konferensen lockar cirka 1000 deltagare som under två dagar kommer att bo och verka i er stad och närhet.

Som värdstad eller värdregion är ni också inbjudna att bidra med synpunkter och kunskap i framtagandet av konferensens program och utformning.

Vem står bakom konferensen?
Forum Jämställdhet arrangeras av Sveriges Kvinnolobby, som är en partipolitiskt obunden och ideellt verksam paraplyorganisation för kvinnorörelsen. Under paraplyet finns 47 medlemsorganisationer som arbetar för att stärka kvinnors position i samhället. Forum Jämställdhet har inget vinstsyfte men ska bära sina egna kostnader.

Så lämnar ni in ansökan
Ta gärna kontakt med oss i god tid för att anmäla att ni är intresserade av värdskapet och berätta om era ambitioner. Lämna in en ansökan till info@forumjamstalldhet.se (Ansökan bör inte vara längre än två A4-sidor. För att öka era chanser försök att bemöta ovanstående kriterier och önskemål och berätta om vad ni vill åstadkomma med ert värdskap!)

Frågor?
Välkomna att höra av er med frågor till info@forumjamstalldhet.se

Välkommen med er ansökan!

photo-1493612276216-ee3925520721