fbpx

36. Vart ska våldsutsatta kvinnor ta vägen?

GULDPARTNERS SEMINARIUM 

Onsdag 13:05 – 13:50 Spår 1

Mål 5 Jämställdhet, Mål 16, Fredliga och inkluderande samhällen

Kvinnojourernas livsgörande verksamhet håller på att förvandlas till en konkurrensutsatt tjänst på en marknad. Andelen privata, vinstdrivande aktörer har ökat från 8 till 37 procent på sju år. Samtidigt rapporteras det att kvinnor och barn inte får det stöd och skydd de har rätt till. Trots att inget hindrar kommuner från att undanta kvinnojourernas verksamhet från upphandling väljer många att upphandla skyddade boenden. Vilka blir konsekvenserna för våldsutsatta kvinnor och barn?

MEDVERKANDE
Kristina Lindholm, utredare Socialstyrelsen
Else-Marie Larsen, verksamhetschef Helsingborgs kvinnojour
Caroline Högfeldt Coucher, verksamhetsledare Kvinnojouren Blenda
Moderator: Olga Persson, ordförande, Unizon

Anmäl dig till Forum Jämställdhet här!

unizon våldsutsatta kvinnor