fbpx

Vladimir Ahmed engagerar nyanlända män i jämställdhetsarbetet

Vladimir Ahmed är grundare av föreningen Vi är Sverige och kommer under Forum Jämställdhet 2020 att medverka i ett seminarium med Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen om hur jämställdhet kan motverka segregation. Vi passade på att ställa några frågor om hans medverkan.

Berätta mer om vad du ska prata om på Forum Jämställdhet!
– Jag kommer att prata om ett helt nytt och unikt forskningsbaserad initiativ. Nämligen Vi är Sverige-metoden. Om vad det exakt är och varför det fungerar. Om varför vi måste gå via de nyanlända männen för att lyckas inkludera fler nyanlända kvinnor. Om varför jämställdhet hänger ihop med integrations- och inkluderingsprocessen.

Hur kan jämställdhet bidra till att uppnå andra viktiga mål i samhället?
– Ska vi lyckas skapa ett samhälle där både män och kvinnor har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter – där både män och kvinnor har tillgång till samma makt och inflytande att påverka och forma sina liv – så måste vi uppnå jämställdhet. Här är forskningen tydlig: Jämställdhet är en grundförutsättning för att ekonomisk tillväxt och utveckling av arbetsmarknad samt välfärd ska vara möjlig.

Vilka anser du vara de viktigaste insatserna som behövs för att uppnå ett jämställt samhälle?
– Att engagera fler män in i jämställdhetsarbetet är den enskild största insatsen som behövs för att en jämställd samhällsstruktur världen över ska vara möjlig. Något som dock sällan lyfts upp på grund av att vi gärna vill undvika konflikter och helst söker konsensus och bekvämlighet är att vi måste se till att skapa trygga rum där samtal om värderingar, könsroller och jämställdhet blir en självklar del av all SFI- och skolundervisning för de nyanlända.

Missa inte Vladimir Ahmed i passet Jämställdhet som motkraft mot segregation