fbpx

Vladimir Ahmed

Jämställdhetskonsult och grundare, Vi är Sverige

Vladimir fick 2018 års hederspris i jämställdhet av Västmanlands län för sitt arbete med ”Vi är Sverige-metoden”. Det handlar om att skapa trygga rum där nyanlända kan samtala om manlighet, normer, könsroller och makt utifrån de uppväxtvillkor och samhällsstrukturer som de föds och växer upp i. Metoden genomförs genom ett forskningsbaserat sexstegsprogram på bland andra SFI och språk-intro på gymnasiet.

Han föreläser landet runt om varför vi behöver gå via männen för att inkludera fler kvinnor, och hur jämställdhet hänger ihop med inkludering.

Vladimir Ahmed medverkar i passet Jämställdhet som motkraft mot segregation

Läs mer om organisationen Vi är Sverige på deras hemsida.

Fotograf: Bo Molinder

Fotograf: Bo Molinder